Wujek Dobra Rada - najlepsze porady BiznesPożyczka branżowa - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Pożyczka branżowa - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Pożyczka branżowa - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Pożyczka branżowa to pożyczka dla firm Rzeszów z branży gastronomicznej, usług noclegowych oraz usług branży turystycznej. Okres finansowania pożyczki przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju wynosi do 72 miesięcy, a sama wartość pożyczki może wynosić do 300 tysięcy złotych. W przypadku pożyczki branżowej wkład własny nie jest wymagany, a maksymalny okres spłaty zadłużenia nie powinien być dłuższy niż wspomniane 72 miesiące od momentu podpisania umowy o udzielenie pożyczki. Najdłuższa karencja w spłacie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy również od dnia podpisania umowy o udzielenie pożyczki. Jakie są główne zasady udzielenia pożyczki branżowej przez PFR?


Kto może wnioskować o pożyczkę branżową?

W Podkarpackim Funduszu Rozwoju pożyczki branżowe udzielane są firmom, których siedziby lub oddziały są zarejestrowane na terenie województwa podkarpackiego. Placówki gastronomiczne, turystyczne i placówki oferujące usługi noclegowe znowu mogą normalnie funkcjonować, jednakże powrót do normalności związany jest z dodatkowymi kosztami. Po długim zamknięciu przedsiębiorcom często brakuje środków pieniężnych na wznowienie usług. Właśnie takim przedsiębiorcom PFR oferuje pożyczkę branżową.

Co można sfinansować z pożyczki branżowej?

Pożyczka branżowa powinna być przeznaczona na bieżące wydatki, a więc wynagrodzenie pracowników w tym także składki ZUS i US, wszelkie zobowiązania prawne i publiczne, jak również zobowiązania handlowe, w których skład wchodzi m.in. pokrycie kosztów wynajmu lokalu czy zapłacenie rachunków w użytkowanej infrastrukturze. Z pożyczki branżowej możliwe jest także pokrywanie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem ciągłości działania firmy, a więc kupowanie potrzebnych towarów i półproduktów. Podkarpacki Fundusz Rozwoju po udzieleniu pożyczki branżowej wymaga należytego dokumentowania wypłacanych kwot, np. w formie faktur. Pożyczka udzielana jest na zasadach pomocy de minimis, czyli mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, którym ma pomóc zrekompensować negatywne konsekwencje ekonomiczne w tym przypadku związane z epidemią COVID-19.

Dodaj komentarz


Najciekawsze porady... motyl noga...

Podobne porady - warto przeczytać

Ostatnio komentowane porady

Odpowiednia pielęgnacja dłoni to postawa pięknego wyglądu...
Ciekawym zabiegiem jest iniekcja usieciowanym kwasem...
Warto wybrać drukarkę która ma dodatkowe funkcje.
Wybór drukarki niekiedy jest bardzo trudny.
My name’s Eric and I just found your site...
Jak będę wymieniać okna to może skorzystam
Bardzo ciekawe
Moim skromnym zdaniem sprzęt zakupiony w firmie hasborg jest...